Rentoutumisen ajatellaan usein olevan ainoastaan passiivista alustalla makaamista ja hempeä-äänistä mielikuvamatkan ohjauksen kuuntelua.

Tärkeä osa-alue rentoutumisen taidossa on kehollisuuden kokemus ja oman kehon tunteminen. Lempeiden liikuntamuotojen (jooga, pilates, taiji) avulla tietoinen yhteys omaan kehoon tapahtuu luonnollisesti ja helposti. Kuitenkin lähes kaikki liike ja liikunta tietoisesti tehtynä yhdistää mieltä ja kehoa.

 

Miksi lempeä liikunta auttaa rentoutumaan?

Oppiessamme enemmän omasta kehostamme alamme ymmärtämään sen käyttäytymistä eri tilanteissa. Opimme mm. havaitsemaan jännitystiloja lihaksistossa sekä luonnollisten ja ergonomisten asentojen ja liikeratojen vakiinnuttamista arkeen. Hallittu, rauhallinen ja sulava liikunta ja liike tasoittaa erityisesti autonomisen hermoston parasympaattista osaa.

Rentoutusharjoittelussa kehollisuuden ja liikkeen avulla harjoitetaan kehon koordinaatiota, asentotuntoa sekä kehonhallintaa luoden pohjaa itseen ja hetkeen keskittymiselle. Kun ihminen kykenee rentoutumaan omassa kehossaan, voidaan kokemusta jatkaa syvemmälle tunteiden ja mielen tasolle.